Dla klientów, którzy powierzają nam prowadzenie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów, prowadzimy również obsługę kadrowo-płacową.

W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi m.in.:


  • sporządzanie list płac
  • przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
  • przygotowywanie deklaracji miesięcznych z tytułu podatku dochodowego  osób  fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło)
  • przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników
  • prowadzenie teczek osobowych pracowników
kadry i płace

księgowość śródmieście biuro rachunkowe śródmieście strony www, hosting - www.maxbi.net